برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جاودانه رهی معیری


۳۱۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7715-13-7-
تاریخ نشر:۸۳/۰۱/۲۵ قیمت :۱۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول طی مقالاتی، اشعار "رهی معیری" نقد و تفسیر می شود. در بخش دوم اشعاری از وی درج می گردد. "رهی را بر سایر گویندگان معاصر مزیتی است انکار ناپذیر، و آن اثر محسوسی است که در ترانه ها و تصنیف ها گذاشته است، باید اعتراف کرد که تصنیف به حال زار و تباهی افتاده بود، زیرا غالب کسانی که برین کار دست می زدند یا شاعر نبودند و فقط مختصر قریحه نظم داشتند، یا موسیقی نمی دانستند و رهی از هر دو بهره مند بود. رهی هنر انشا و قریحه موزون خود را در تصنیف ها به کار انداخته و ساخته های طبع وی در نظر اهل نظر، ارزش خاصی دارد. او دوام یک فکر و توالی یک احساس را در تصنیف شعری خود در ترانه ها نیز به کار بسته و ترانه را از سقوط در ابتذال دور نگاه داشته است".


كتاب قبلی كتاب بعدی