برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن


۳۷۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-93924-9-1-
تاریخ نشر:۸۳/۰۲/۱۴ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۵.۴۲۲۰۹۴۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"نیکلای بردیایف (فیلسوف روسی، 1874-1948) در این کتاب، سیر اندیشه، ادبیات و هنر، جامعه شناسی و فرهنگ روسیه را تشریح کرده افزون بر آن، روند شکل‌گیری مکتب روسی را در دوره‌ای یکصد و پنجاه ساله بررسی نموده است. او بر آن است که در روسیه، "روشنفکر" به مفهوم غربی آن وجود نداشته است و روشنفکران روسیه، پدیده‌های نسبی را به صورت مطلوبیت‌های عام و جهان شمول می پذیرفتند. مولف توضیح می‌دهد که چگونه در دوران اختناق، اندیشه‌های اجتماعی زیر پوشش آثار و نقد ادبی پنهان می‌شود. بردیانف شرحی در باب اسلاوگرایی، غرب‌گرایی، سوسیالیسم، نارودنیسم، آنارشیسم، مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم روسی، کمونیسم، انقلاب، و مسیر حرکت فکری بلشویسم و منشویسم در روسیه عرضه کرده است. وی همچنین زوایای گوناگون فکر و عمل لنین را برمی‌کاود. پیشگفتار کتاب درباره اندیشه دینی روس‌ها و دولت روسیه است و در پی آن، این مباحث فراهم آمده است: ظهور روشنفکر روسی و ویژگی‌های آن؛ اسلاوگرایی و غرب‌گرایی؛ سوسیالیسم و نیهیلیسم روسی؛ مردم گرایی و دولت ناپذیری روسی؛ ادبیات سده نوزدهم روسیه و پیشگویی‌های آن؛ مارکسیسم کلاسیک و مارکسیسم روس؛ کمونیسم روسی و انقلاب؛ کمونیسم و مسیحیت. در پایان کتاب، واژه‌نامه فارسی انگلیسی متن درج گردیده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی