برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زن و توانایی‌هایش: راهنمای زن در زندگی


۲۹۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-5881-64-1-
تاریخ نشر:۸۳/۰۲/۱۹ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۵۲.۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مباحث کتاب در قالب روایت‌هایی از زندگی افراد، شامل راه‌کارها و روش‌هایی است تا بانوان با به کار بستن آن بتوانند توانمندی‌های خود را آشکار کنند. نویسنده که یک خانم روان شناس امریکایی است "بر این باور است که زنان تاکنون موجودات آرام و سازگاری بوده‌اند که حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب کرده‌اند و به سبب گرفتاری‌ در بند الگوهای قدیمی، اعتماد به نفس خود را از دست داده و استقلال و خودباوری را فراموش کرده‌اند.... من معتقدم که امروزه زنان، برای تغییر الگوهای اجتماعی خود آمادگی کامل دارند. درست است که هنوز هیچ الگوی مدونی برای اقدام در دست ندارند، اما می‌توانند زمینه تغییرات را برای نسل‌های آینده فراهم کنند. تاکنون زنان و مردان در عرصه اجتماعی به جای درک الگوهای صحیح رفتاری نسبت به یک دیگر، همواره کوشیده‌اند دیگری را زیر سوال ببرند و هویت جنسی مخالف خود را مخدوش کنند. اکنون وظیفه ماست که به پیام و ندای پنهان خشم خویش توجه نشان دهیم و با حفظ ارزش‌ها و سنت‌های صحیح دیرینه، برای دست یابی به جایگاه شایسته خویش و تثبیت هویت مان تا حد امکان بکوشیم. چنانچه از عهده این کار برآییم، می‌توانیم بهترین پیشگامان عصر خود باشیم".


كتاب قبلی كتاب بعدی