برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

"یادداشت‌های پدر": هشت جنت: "دفتر اول (خلد)"


۴۶۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7152-27-2-
تاریخ نشر:۸۳/۰۴/۲۹ قیمت :۳۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:البرز - کرج

معرفی مختصر كتاب
این مجموعه مشتمل بر مطالب و نکاتی است شامل خداشناسی، خودشناسی، عرفان، نکته‌های اخلاقی، آداب زندگی، مکارم اخلاقی، شناسایی شعر حافظ و احوال خواجه، و نوشته‌های متعدد دیگر با موضوعات عرفان اسلامی، سلوک و نظایر آن با اشاره به حکایات و اشعار فارسی تدوین گردیده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی