برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

504 واژه انگلیسی مطلقا ضروری

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:ماری برامبرگ

ناشر (ان):
نشر مرکز

۱۳۸ صفحه - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۰/۰۵/۰۱ قیمت :۶۰۰ ریال
كد دیویی:۴۲۸.۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی