برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

Oxford elementary learner's dictionary of English

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
ناشر (ان):
کلینی

۳۰۶ صفحه - رقعی - ۵۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۰/۰۷/۰۱ قیمت :۶۵۰ ریال
كد دیویی:۴۲۳
زبان كتاب:انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی