برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

Manual A Clinical Problems In Cardiology.

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:David Hillis

ناشر (ان):
جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)

۴۹۰ صفحه - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۰/۰۷/۰۱ قیمت :۱۷۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۶.۱
زبان كتاب:انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی