برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اخبار الطوال


۴۸۸ صفحه - وزیری - چاپ ۳ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۱ قیمت :۱۳۰۰ ریال
كد دیویی:۹۰۹.۰۹۷۶۷۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی