برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ضامن آهو: مجموعه نمایشنامه‌های بچه‌های مسجد - دفتر (3)

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر
نقاش:نفیسه شهزادی

ناشر (ان):
شمع
موش

۱۶ صفحه - خشتی - چاپ ۱ - ۴۴۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۱ قیمت :۲۵۰ ریال
كد دیویی:۸fa۲.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی