خانه کتاب |صفحه اصلی|راهنمای خرید|تماس با ما|
نام کتاب پدیدآورنده (ها)ناشر:
شابکاز تاریخ
تا تاریخ
شابم قیمت از تا
موضوع نوبت چاپ تا
محل نشر:کد دیویی ازتا
زبان کتاب: نوع جلد:قطع:
تازه های نشر
نظریه‌های برنامه درسی
پدیدآورنده: جان میلر, محمود مهرمحمدی...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:14 -(96/08/22)
قیمت: 14,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
English for the students of agricultural extension & education
پدیدآورنده: ایرج ملک‌محمدی...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:5 -(96/08/21)
قیمت: 13,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
کاربردشناسی زبان
پدیدآورنده: جورج یول, علی‌اصغر...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:8 -(96/08/21)
قیمت: 9,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
علوم البلاغه مع تمارین قرآنیه
پدیدآورنده: قاسم فائز, عذرا قبله‌ای, ...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:2 -(96/08/21)
قیمت: 10,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
مسائل آموزش و پرورش ایران
پدیدآورنده: احمد آقازاده
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:11 -(96/08/21)
قیمت: 12,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
رهیافت و روش در علوم سیاسی
پدیدآورنده: مسعود کوثری, عباس...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:8 -(96/08/21)
قیمت: 17,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب از آرنوو تا پست‌مدرنیسم
پدیدآورنده: پریسا شاد‌قزوینی...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:8 -(96/08/21)
قیمت: 18,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
Samples of simple verse
پدیدآورنده: کیان سهیل
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:1 -(96/08/21)
قیمت: 6,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
پدیدآورنده: مردیت‌دامین گال, والتر...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:12 -(96/08/21)
قیمت: 33,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
حقوق رسانه
پدیدآورنده: باقر انصاری
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:9 -(96/08/14)
قیمت: 16,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
Reading through reading general English for university students
پدیدآورنده: حسین فرهادی, پرویز...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:24 -(96/08/14)
قیمت: 20,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی (پیشرفته)
پدیدآورنده: دنیس‌ال. اسمیت, بو...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:4 -(96/08/13)
قیمت: 17,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس (با اصلاحات)
پدیدآورنده: بروس جویس, امیلی کالهون, د...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:11 -(96/08/13)
قیمت: 18,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
حقوق کار (1)
پدیدآورنده: سیدعزت‌الله عراقی...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:18 -(96/08/13)
قیمت: 16,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
A survey of English literature (II)
پدیدآورنده: امرالله ابجدیان...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:12 -(96/08/13)
قیمت: 29,000 تومان
موجودی: ندارد
تازه های نشر
مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری
پدیدآورنده: رحیم حیدری‌چیانه...
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و...
نوبت چاپ:6 -(96/08/13)
قیمت: 14,000 تومان
موجودی: ندارد

News ©

         ????? ???? ????

 

 02166962330

???? ????

???? 9 ??? 17

??????? 9 ??? 13

????? ???????
کتابخرید اینترتی کتاب