نشست رونمايي از مجموعه پنج جلدي «اسناد تاريخي تربيت معلم در ايران»
نشست «چگونگي پرداخت (سندي، ادبي) در زندگي‌نامه داستاني دفاع مقدس براي تقويت هويت ملي»
نشست «رونمايي از كتاب دانستني هاي محصولات زنبور عسل »
نشست تخصصي «نقد و بررسي منابع عاشورا»
نشست تخصصي «چرا زندگي‌نامه داستاني؟»

نشست «از خاطره‌نگاري تا واقعه‌نگاري»
نشست «جايگاه هويت ملي در شعر دفاع مقدس»
نشست معرفي و بررسي كتاب «زيارت‌هاي پياده در جهان معاصر (نگاهي جامعه شناختي)»
نشست معرفي و بررسي كتاب «تنوع و تمدن در انديشه اسلامي»
نشست صميمي شاعران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (گرامي داشت روز شعر و ادب فارسي)