نشست «چگونگي پرداخت (سندي، ادبي) در زندگي‌نامه داستاني دفاع مقدس براي تقويت هويت ملي»
نشست «رونمايي از كتاب دانستني هاي محصولات زنبور عسل »
نشست تخصصي «نقد و بررسي منابع عاشورا»
نشست تخصصي «چرا زندگي‌نامه داستاني؟»
نشست «از خاطره‌نگاري تا واقعه‌نگاري»

نشست «جايگاه هويت ملي در شعر دفاع مقدس»
نشست معرفي و بررسي كتاب «زيارت‌هاي پياده در جهان معاصر (نگاهي جامعه شناختي)»
نشست معرفي و بررسي كتاب «تنوع و تمدن در انديشه اسلامي»
نشست صميمي شاعران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (گرامي داشت روز شعر و ادب فارسي)
نشست «هويت ملي در ادبيات نمايش هاي آئيني انقلاب و دفاع مقدس»