نشست «هويت ملي، هويت اسلامي؛  تناقض يا تكامل در بستر هويت ايراني»
نشست بررسي «تصوير پيامبر در ادبيات داستاني معاصر»
نشست «چهار حلقه ادبي در ادبيات فارسي»
نشست معرفي و بررسي كتاب «انسان سياسي؛ مباني اجتماعي علم سياست»
نشست «مولفه‌هاي هويت ملي و نقش آن‌ها در عرصه منطقه‌اي»

آيين رونمايي از كتاب «خورشيد تفكر در آسمان زندگي»
نشست «تجلي هويت‌ملي در مبارزات ضدصهيونيستي مردم ايران»
نشست «بررسي مولفه‌هاي ادبيات فاخر در حوزه دفاع مقدس»
غرفه ملي جمهوري اسلامي ايران در هفتمين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب باكو
نشست «ويژگي‌هاي اثر فاخر در زندگي‌نامه داستاني دفاع مقدس»