لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(138)
چاپ مجدد (122)
تالیف (0)
ترجمه (260)
تهران (246)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (260) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درد، الکترولیت شوک و سرطان
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:ژیلا عابدسعیدی - نشر سالمی - دیویی: 610.73677 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 4 -17-6947-964 انتخاب
2- مغز و اعصاب
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 69000 ریال - 1 -49-8760-964-978 انتخاب
3- قلب و عروق و خون
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - نشر سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 129000 ریال - 8 -53-8760-964-978 انتخاب
4- اتاق عمل
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:آلیس خاچیان - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 610.73677 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 0 -84-6947-964 انتخاب
5- کلیه
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:حمید قادری - کتاب برنا - دیویی: 617.0231 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 9 -05-2515-964 انتخاب
6- گوارش
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - دیویی: 610.73677 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 8 -91-7203-964 انتخاب
7- قلب و عروق خون
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا بر ؛ مترجم:حلیمه امینی - نشر سالمی - دیویی: 610.73677 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 49000 ریال - 7 -86-6947-964 انتخاب
8- چشم و گوش
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:برندا‌جی هینکل - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 39000 ریال - 7 -47-8760-964-978 انتخاب
9- ارتوپدی
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ مترجم:میترا زندی - اندیشه رفیع - دیویی: 616.7 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 69500 ریال - 1 -213-987-964-978 انتخاب
10- پوست و سوختگی
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برانداجی بیر ؛ نويسنده:جنیس‌ال. هینکل - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 616.9792 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 79000 ریال - 1 -078-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26