لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (27)
تالیف (1)
ترجمه (74)
تهران (65)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - دیویی: 612 - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 300000 ریال - 5 -249-200-600-978 انتخاب
2- نوروآناتومی بالینی به انضمام اطلس رنگی مغز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - نسل فردا،ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 611.8 - 604 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 350000 ریال - 1 -35-2536-964-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی اسنل 2019: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:مظفر خزاعی - گذر - دیویی: 612 - 456 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 900000 ریال - 7 -3-95938-622-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ زيرنظر:محمداسماعیل اکبری ؛ مترجم:سهیل سعادت - کنکاش - دیویی: 611 - 908 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 ریال - انتخاب
5- نوروآناتومی بالینی به انضمام اطلس رنگی مغز
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - نسل فردا،ارجمند،کتاب ارجمند - دیویی: 611.8 - 602 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 350000 ریال - 1 -35-2536-964-978 انتخاب
6- ضروریات آناتومی اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:شیرین رستم‌کلایی ؛ ويراستار:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،ارزنده - دیویی: 611 - 396 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 ریال - 964-6095-02-X انتخاب
7- نوروآناتومی بالینی "به انضمام اطلس رنگی"
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:محمد اکبری ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند - دیویی: 611.8 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 86000 ریال - 3 -020-496-964 انتخاب
8- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - اندیشه‌آور - دیویی: 611 - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 35000 ریال - 1 -9-94959-964 انتخاب
9- ضروریات آناتومی اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:شیرین رستم‌کلایی ؛ ويراستار:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،ارزنده - دیویی: 611 - 400 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - 964-6095-02-X انتخاب
10- آناتومی بالینی چشم
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ نويسنده:مایکل لمپ ؛ زيرنظر:محمود ایوبیان - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 611.84 - 530 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 49000 ریال - 8 -2-94805-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8