لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (34)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیای میانه (مجموعه مقالات تاریخی)
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:کاوه بیات - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 958 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5800 ریال - 0 -40-6269-964 انتخاب
2- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
3- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:مریم میراحمدی ؛ ويراستار:جلال مساوات - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 584 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 12000 ریال - 7 -095-445-964 انتخاب
4- ایلخانان
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی - مولی - دیویی: 955.063 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 9 -87-5996-964-978 انتخاب
5- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:جواد فلاطوری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 510 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 12500 ریال - 9 -094-445-964 انتخاب
6- تاریخ مغول در ایران: سیاست، حکومت، و فرهنگ دوره ایلخانان
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:محمود میرآفتاب - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.062 - 554 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 30000 ریال - 0 -031-445-964 انتخاب
7- سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده: دوبروین - مولی - دیویی: 955 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -94-5996-964-978 انتخاب
8- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:جواد فلاطوری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.04 - 510 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 35000 ریال - 9 -094-445-964 انتخاب
9- سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 955 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 5 -94-5996-964 انتخاب
10- تاریخ‌نگاری در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:یعقوب آژند - نشر گستره - دیویی: 955.0072 - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 70000 ریال - 9 -01-6595-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4