لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (2)
ترجمه (20)
تهران (9)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های متابولیکی گاوهای شیری
نويسنده:توماس.اچ هرت ؛ مترجم:علی نیکخواه ؛ مترجم:حمید امانلو - پریکا - دیویی: 636.2089639 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 5 -8-94295-600-978 انتخاب
2- مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری
نويسنده: نشریه‌انجمن‌تحقیقات‌ملی ؛ مترجم:علی نیکخواه ؛ مترجم:حمید امانلو - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.213 - 576 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 38000 ریال - 6 -9-92118-964 انتخاب
3- ژنتیک اصلاح دام
نويسنده:جان‌فاستر لازلی ؛ مترجم:حمید امانلو - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.0821 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 49000 ریال - 7 -3-92118-964 انتخاب
4- پرورش تلیسه با روش‌های پیشرفته علمی
نويسنده:حمید امانلو ؛ نويسنده:داود زحمتکش ؛ مقدمه:علی نیکخواه - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.2142 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 32000 ریال - 7 -18-8885-964-978 انتخاب
5- مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال برای بهبود سلامت و توان تولیدی
نويسنده:نایجل کوک ؛ نويسنده:کنت نوردلند ؛ مترجم:حمید امانلو - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.2142 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 8 -11-8885-964-978 انتخاب
6- خوراک دادن و تغذیه گاوهای شیری
نويسنده:ویلیام‌جک میلر ؛ مترجم:حمید امانلو - دانشگاه زنجان - دیویی: 636 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 18000 ریال - 0 -1-92118-964 انتخاب
7- اصول تغذیه و خوراک دام
نويسنده:دی.اس. چرچ ؛ نويسنده:جی.وی. پوند ؛ نويسنده:کوین آر پاند - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.0852 - 828 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 220000 ریال - 1 -36-8885-964-978 انتخاب
8- بیماری‌های متابولیکی گاوهای شیری
نويسنده:توماس.اچ هرت ؛ نويسنده:رابرت‌آرتور اسمیت ؛ مترجم:علی نیکخواه - پادینا - دیویی: 636.2142 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -9-96294-600-978 انتخاب
9- تغذیه گاو شیری
ويراستار:رابرت ج. ون‌سون ؛ نويسنده:رابرت ای. اسمیت ؛ مترجم:علی نیکخواه - پادینا - دیویی: 636.2142 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -3-95477-600-978 انتخاب
10- ژنتیک اصلاح دام
نويسنده:جان‌فاستر لازلی ؛ مترجم:حمید امانلو - دانشگاه زنجان - دیویی: 636.0821 - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 18000 ریال - 7 -3-92118-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3