لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (39)
تهران (16)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیاهان از نور خورشید تغذیه می‌کنند
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 4 -37-7414-964 انتخاب
2- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره ستاره‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 523.8 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8500 ریال - 0 -0937-02-964-978 انتخاب
3- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره الکتریسیته
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 537 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 2 -0933-02-964-978 انتخاب
4- آب پوسته دارد
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 ریال - 8 -35-7414-964 انتخاب
5- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره آب و هوا
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 551.5 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 3 -0936-02-964-978 انتخاب
6- باور نمی‌کنی اما...
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ مترجم:اختر رجبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 500 - 146 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 7 -318-389-964-978 انتخاب
7- باور نمی‌کنی اما...
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ مترجم:اختر رجبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 500 - 144 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1399 - 900000 ریال - 7 -318-389-964-978 انتخاب
8- صاعقه از خورشید داغتر است
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:اختر رجبی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 6 -36-7414-964 انتخاب
9- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره زمان
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 529 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8500 ریال - 6 -0935-02-964-978 انتخاب
10- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره زمان
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 529 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 6 -0935-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4