لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (89)
تالیف (13)
ترجمه (124)
تهران (136)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (117)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای شما: یک دایره‌المعارف مقدماتی = Your world: a first encyclopedia: بدن شما
نويسنده:کتی پاکت ؛ مترجم:حسین ایرایی ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 32 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 3 -599-302-964 انتخاب
2- دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان: جهان طبیعت: گیاهان - حیوانات
مترجم:زهرا محمدی ؛ مترجم:قاسم قالیباف ؛ مترجم:حسین ایرایی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 54 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 0 -947-302-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف دانش و سرگرمی: دنیای پیرامون ما
نويسنده:نیکلاس هریس ؛ نويسنده:جوانا ترنر ؛ نويسنده:کلیر آستون - پیام کتاب،پیام آزادی - دیویی: 030 - 130 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1 -09-5573-600-978 انتخاب
4- می‌دانی چرا دلم غار و غور می‌کند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بدن انسان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:مجید رضایی ‌راد ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 45000 ریال - 0 -485-385-964-978 انتخاب
5- دنیای شما: یک دایره‌المعارف مقدماتی = Your world: a first encyclopedia: دنیای حیوانات
نويسنده:کتی پاکت ؛ مترجم:حسین ایرایی ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 32 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 7 -597-302-964 انتخاب
6- شگفتی‌های بدن: سفری شگفت‌انگیز به ساختمان بدن انسان
نويسنده:ریچارد واکر ؛ مترجم:لادن خانلری ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - پیام آزادی - دیویی: 612 - 96 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 20000 ریال - 9 -829-302-964-978 انتخاب
7- می‌دانی چرا هواپیماها بال دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی حمل و نقل
نويسنده:کریستوفر مینارد ؛ زيرنظر:مهرداد تهرانیان‌راد ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - مدرسه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -451-385-964-978 انتخاب
8- می‌دانی چرا دلم غار و غور می‌کند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی بدن انسان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:مجید رضایی ‌راد ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 17000 ریال - 0 -485-385-964-978 انتخاب
9- می‌دانی چرا باد می‌وزد؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی سیاره‌ی زمین
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:مهرداد تهرانیان‌راد ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 55000 ریال - 6 -470-385-964-978 انتخاب
10- دنیای شما: یک دایره‌المعارف مقدماتی = Your world: a first encyclopedia: مردم و سرزمین‌ها
نويسنده:کتی پاکت ؛ مترجم:حسین ایرایی ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 32 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 0 -600-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14