لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (37)
تالیف (49)
ترجمه (11)
تهران (60)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه احیاء نوزاد
نويسنده:جان کاتوینکل ؛ مترجم:سیدحامد برکاتی ؛ مترجم:بهزاد جدیری - دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - دیویی: 615.8043 - 270 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 3 -0992-04-964-978 انتخاب
2- پدر "تراژدی در سه پرده، 1887"
نويسنده:آوگوست استریندبرگ ؛ مترجم:مایکل مه‌یر ؛ مترجم:فتاح محمدی - رهروان پویش - دیویی: 839.7274 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 27000 ریال - 2 -01-2774-964-978 انتخاب
3- گزارش اطلاعات ثبت زایمان و تولد در بیمارستان‌های کشور سال 1391
نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:حاجیه جعفری‌پردستی ؛ نويسنده:نضال آژ - شرکت ایده‌پردازان فن و هنر - دیویی: 618.2 - 136 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -49-2559-964-978 انتخاب
4- ماساژ نوزادان و شیرخواران
تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمداسماعیل مطلق ؛ تدوين:عباس حبیب‌الهی - پژواک آرمان - دیویی: 615.8220832 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 100000 ریال - 9 -5-91220-600-978 انتخاب
5- درسنامه احیاء نوزاد
نويسنده:جان کاتوینکل ؛ مترجم:محمد حیدرزاده - شرکت ایده‌پردازان فن و هنر - دیویی: 615.8043 - 280 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 90000 ریال - 8 -13-2559-964-978 انتخاب
6- مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس
تدوين:عباس حبیب‌الهی ؛ تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمود راوری - پژواک آرمان - دیویی: 618.92011 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 135000 ریال - 4 -5-92307-600-978 انتخاب
7- مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس
تدوين:عباس حبیب‌الهی ؛ تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمود راوری - پژواک آرمان - دیویی: 618.92011 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 125000 ریال - 4 -5-92307-600-978 انتخاب
8- مراقبت آغوشی (کانگورویی)
نويسنده:محمد حیدرزاده - فن و هنر - دیویی: 618.92011 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2 -10-2559-964 انتخاب
9- ماساژ نوزادان و شیرخواران
تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمداسماعیل مطلق ؛ تدوين:عباس حبیب‌الهی - پژواک آرمان - دیویی: 615.8220832 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 50000 ریال - 9 -5-91220-600-978 انتخاب
10- مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس
تدوين:عباس حبیب‌الهی ؛ تدوين:محمد حیدرزاده ؛ تدوين:محمود راوری - پژواک آرمان - دیویی: 618.92011 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -5-92307-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6