لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (347)
تالیف (27)
ترجمه (488)
تهران (507)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (457)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (515) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفریقا تاریخ یک قاره
نويسنده:بزیل دیویدسن ؛ مترجم:هرمز ریاحی ؛ مترجم:فرشته مولوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 960 - 630 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
2- آفریقا تاریخ یک قاره
نويسنده:بزیل دیویدسن ؛ ويراستار:رضی هیرمندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 700 - 630 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
3- روانشناسی اجتماعی و تاریخ
نويسنده:ب. پورشنف ؛ مترجم:رضی هیرمندی - پژواک - دیویی: 302 - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
4- من معذرت نمی‌خواهم
نويسنده:سوفیا پروکوفیوا ؛ گردآورنده:رضی هیرمندی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 44 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
5- سرگذشت یک درخت: مسکن در حال تغییر گیاهان و جانوران
نويسنده:فیلیپس‌اس. بوش ؛ مترجم:رضی هیرمندی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 582 - 48 صفحه - جلد 1 - بیاضی - چاپ 1 سال 1361 - 130 ریال - انتخاب
6- درخت بخشنده
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:رضی هیرمندی - نمایشگاه کتاب کودک - دیویی: 810 - 48 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 80 ریال - انتخاب
7- آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:رضی هیرمندی - نمایشگاه کتاب کودک - دیویی: 823 - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
8- در جستجوی قطعه گم شده
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:رضی هیرمندی - نمایشگاه کتاب کودک - دیویی: 810 - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
9- کرم اندازه‌گیر
نويسنده:لئو لیونی ؛ مترجم:رضی هیرمندی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813.914 - 28 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1363 - 70 ریال - انتخاب
10- کرم اندازه‌گیر
نويسنده:لئو لیونی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ نقاش:مصطفی اوجی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813.914 - 38 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 60 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52