لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استاد بشر: پژوهش‌هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه‌نصیرالدین طوسی
گردآورنده:حسین معصومی‌همدانی ؛ گردآورنده:محمدجواد انواری ؛ مترجم:مصطفی امیری - میراث مکتوب - دیویی: 189.1 - 530 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 155000 ریال - 3 -031-203-600-978 انتخاب
2- شورش در خلق عالم: سیری در ترکیب‌بند محتشم کاشانی و استقبالهای آن در رثای سیدالشهداء (ع)
نويسنده:حسین درگاهی ؛ نويسنده:محمدجواد انواری ؛ نويسنده:عبدالحسین طالعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.4 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -078-422-964 انتخاب
3- تهافت الفلاسفه
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:حسن فتحی ؛ ويراستار:محمدجواد انواری - حکمت - دیویی: 189.1 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 1 -051-244-964-978 انتخاب
4- شورش در خلق عالم: سیری در ترکیب‌بند محتشم کاشانی و استقبالهای آن در رثای سیدالشهداء (ع)
نويسنده:حسین درگاهی ؛ نويسنده:محمدجواد انواری ؛ نويسنده:عبدالحسین طالعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.4 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 7500 ریال - 1 -078-422-964 انتخاب
5- شورش در خلق عالم: سیری در ترکیب‌بند محتشم کاشانی و استقبالهای آن در رثای سیدالشهداء (ع)
نويسنده:حسین درگاهی ؛ نويسنده:محمدجواد انواری ؛ نويسنده:عبدالحسین طالعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.4 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 22000 ریال - 4 -078-422-964-978 انتخاب
6- تهافت الفلاسفه
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:حسن فتحی ؛ ويراستار:محمدجواد انواری - حکمت - دیویی: 189.1 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1 -051-244-964-978 انتخاب
7- شورش در خلق عالم: سیری در ترکیب‌بند محتشم کاشانی و استقبالهای آن در رثای سیدالشهداء (ع)
نويسنده:عبدالحسین طالعی ؛ نويسنده:محمدجواد انواری ؛ نويسنده:حسین درگاهی - شمس الضحی - دیویی: 8fa1.4 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -00-8097-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1