لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (75)
تالیف (33)
ترجمه (59)
تهران (92)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتش‌نشان
نويسنده:لیلا سیدقاسم - دفتر پژوهشهای ‌فرهنگی ‌کتاب ‌قلک - دیویی: 331.702 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2700 ریال - 964-379-010-X انتخاب
2- دختران قهرمان: افسانه‌ی دختران زیرک و شجاع از ملل دنیا: عهد و پیمان راشل
نويسنده:بروس لانسکی ؛ مترجم:سعیدا زندیان ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 813 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 22000 ریال - 6 -321-103-600-978 انتخاب
3- دختران قهرمان: افسانه‌ی دختران زیرک و شجاع از ملل دنیا: عهد و پیمان راشل
نويسنده:بروس لانسکی ؛ مترجم:سعیدا زندیان ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 813 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 ریال - 2 -378-323-964 انتخاب
4- مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های مهر
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 398.9 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 50000 ریال - 8 -640-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 18000 ریال - 5 -969-323-964-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 20000 ریال - 8 -174-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 23000 ریال - 8 -400-103-600-978 انتخاب
8- مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های آذر
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم ؛ تصويرگر:رودابه خائف - محراب قلم،کتابهای ‌مهتاب - دیویی: 398.9 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 5 -790-323-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -821-103-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10