لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (86)
تالیف (0)
ترجمه (115)
تهران (89)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 709.32 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
2- فکر می‌کنید چرا در اطراف قلعه‌ها خندق حفر می‌کردند و سوال‌های دیگری درباره قرون وسطی
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:عفت امیربیک‌زاده ؛ ويراستار:علیرضا کریمدادیان - عروج اندیشه - دیویی: 539 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 6 -029-163-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 398 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1390 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 250000 ریال - 3 -249-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 50000 ریال - 4 -859-103-600-978 انتخاب
6- دانستنیهایی درباره مومیایی‌ها
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:افشین صنعی - شرکت ‌به ‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 393.30932 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 15000 ریال - 3 -0853-02-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 4 -492-323-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 200000 ریال - 8 -898-323-964-978 انتخاب
9- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 22000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 50000 ریال - 4 -859-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12