لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 360 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 190000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
2- می‌دانی چرا تریسراتوپس شاخ داشت؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:راد ثیادرو ؛ مترجم:شادی باقری ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -449-385-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 432 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 200000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
4- می‌دانی چرا تریسراتوپس شاخ داشت؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:راد ثیادرو ؛ مترجم:شادی باقری ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 2 -449-385-964-978 انتخاب
5- دستورنویسی در طب سالمندان
مترجم:شهریار باقری ؛ مترجم:هادی شیرزاد ؛ مترجم:مهدی نادری‌فر - حیان،اباصالح - دیویی: 618.97 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29000 ریال - 1 -541-460-964 انتخاب
6- می‌دانی چرا تریسراتوپس شاخ داشت؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:راد ثیادرو ؛ مترجم:شادی باقری ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - مدرسه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9000 ریال - 3 -449-385-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:عباس قاسم‌زاده‌اقدم ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - مدرسه - دیویی: 030 - 390 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 150000 ریال - 0 -803-385-964 انتخاب
10- می‌دانی چرا تریسراتوپس شاخ داشت؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:راد ثیادرو ؛ مترجم:شادی باقری ؛ ويراستار:سیدحسین ترابی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 45000 ریال - 2 -449-385-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2