لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (16)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه کنوانسیونهای بین‌المللی (تصویبی دولت ایران): امور دفاعی و جنگ، امور قضایی، امور گمرکی، امور مرزی، امور انرژی
تهيه و تنظيم:شاهرخ شاکریان ؛ تهيه و تنظيم:شکوه فقیری ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 341.37 - 550 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 15000 ریال - انتخاب
2- قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریات شورای نگهبان؛ فهرست ابواب و ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -65-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه تجارت: مشتمل بر قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیکی، نظرات شورای نگهبان، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
5- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -08-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 2 -64-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به: سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور؛ سرمایه گذاریهای خارجی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55092 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
8- قانون امور گمرکی: مشتمل بر قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22؛ فهرست بخش‌ها و فصول قانون امور گمرکی؛ زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی و قهرست کتابهای منتشر شد
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55056 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -07-6747-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -03-8804-600-978 انتخاب
10- مجموعه تنقیحی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب ...
تدوين:سارا محمدنبی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55023 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 170000 ریال - 1 -61-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4