لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (7)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مراقبتهای بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 3 -12-7809-964 انتخاب
2- معنویت، سرطان و پرستاری
نويسنده:محبوبه رضائی ؛ نويسنده:نعیمه سیدفاطمی ؛ نويسنده:محسن ادیب‌حاج‌باقری - مرسل - دیویی: 616.9940231 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 4 -094-972-964-978 انتخاب
3- تشخیص‌های پرستاری در اختلالات روانی
نويسنده: دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ایران،دانشکده‌پرستاری‌و مامائی، ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 616.890231 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 5 -08-7809-964 انتخاب
4- مراقبت‌های بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 134 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 3 -09-7809-964 انتخاب
5- تشخیص‌های پرستاری در اختلالات روانی
نويسنده:مری تاونزند ؛ مترجم: دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ایران،دانشکده‌پرستاری‌و مامائی، ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - آبنوس - دیویی: 616.890231 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 55000 ریال - 8 -28-6334-964 انتخاب
6- بهداشت زنان در چرخه زندگی
نويسنده:رخشنده محمدی ؛ نويسنده:مهوش دانش‌کجوری ؛ نويسنده:لیلا نیسانی‌سامانی - نور دانش - دیویی: 613.0424 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 78000 ریال - 2 -133-413-964-978 انتخاب
7- تشخیص‌های پرستاری در اختلالات روانی
نويسنده:مری تاونزند ؛ مترجم: دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ایران،دانشکده‌پرستاری‌و مامائی، ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - آبنوس - دیویی: 616.890231 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 55000 ریال - 8 -28-6334-964 انتخاب
8- تشخیص‌های پرستاری در اختلالات روانی
نويسنده:مری تاونزند ؛ مترجم: دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ایران،دانشکده‌پرستاری‌و مامائی، ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - آبنوس - دیویی: 616.890231 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 55000 ریال - 8 -28-6334-964 انتخاب
9- یادگیری مهارتهای زندگی: مهارت قاطعیت و حل مساله راهی برای ارتقاء سلامت
نويسنده:نعیمه سیدفاطمی ؛ نويسنده:فاطمه خوشنوای‌فومنی ؛ نويسنده:زینب مشیرآبادی - حکیم هیدجی - دیویی: 646.7 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 5 -75-5877-600-978 انتخاب
10- بیش‌فعالی و شیوه‌های مدیریت رفتار
نويسنده:نازی عبدالله‌پور ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 618.928589 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -07-8404-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2