لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده داستانهای مثنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:یزدانبخش قهرمان ؛ شارح:پرویز اتابکی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 7500 ریال - 0 انتخاب
2- گزیده داستانهای مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:یزدانبخش قهرمان ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 30000 ریال - 3 -553-445-964 انتخاب
3- گزیده داستانهای مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:یزدانبخش قهرمان ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 32000 ریال - 3 -553-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1