لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (43)
تالیف (44)
ترجمه (3)
تهران (46)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب راهنمای مربی: زمین ما و آنچه درآن است
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ ويراستار:افسانه حجتی‌طباطبائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 120000 ریال - 4 -458-385-964-978 انتخاب
2- کاربرگ کودک: زمین ما و آنچه در آن است
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 28 سال 1398 - 90000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
3- کاربرگ کودک: زمین ما و آنچه در آن است
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
4- الگوهای پازل خلاق (بر اساس فیلم پازل خلاق از پروژه "زمین ما و آنچه در آن است")
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ نويسنده:شهلا کشوری ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -234-385-964-978 انتخاب
5- کتاب ثبت مشاهده و بازبینی پیشرفت کودک: پروژه‌ی" زمین ما و آنچه در آن است"
نويسنده:سیمین بازرگان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 100000 ریال - 4 -218-385-964-978 انتخاب
6- کاربرگ کودک (بسته یادگیری: زمین ما و آنچه در آن است)
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
7- کاربرگ کودک: زمین ما و آنچه در آن است
نويسنده:سیمین بازرگان ؛ تصويرگر:یونس انصاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1393 - 70000 ریال - 7 -220-385-964-978 انتخاب
8- کتاب ثبت مشاهده و بازبینی پیشرفت کودک: پروژه‌ی" زمین ما و آنچه در آن است"
نويسنده:سیمین بازرگان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 370.157 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 70000 ریال - 4 -218-385-964-978 انتخاب
9- کتاب ثبت مشاهده و بازبینی پیشرفت کودک: پروژه‌ی" زمین ما و آنچه در آن است"
نويسنده:سیمین بازرگان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 153.35 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 180000 ریال - 4 -218-385-964-978 انتخاب
10- پروژه
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:سیمین بازرگان ؛ ويراستار:مهران اخباریفر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.404 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 2 -633-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5