لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (37)
تالیف (0)
ترجمه (46)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران کمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:جان‌اندرو بویل - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 756 صفحه - جلد 5 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2200 ریال - انتخاب
2- سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده: دوبروین - مولی - دیویی: 955 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -94-5996-964-978 انتخاب
3- ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان‌شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی ؛ مترجم:وحید شوکتی‌آمقانی ؛ ويراستار:کلیفوردادموند بازورث - سبزان - دیویی: 301.0955 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 340000 ریال - 8 -188-117-600-978 انتخاب
4- تاریخ سیستان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.7 - 304 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 1500 ریال - انتخاب
5- تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم)
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.051 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 220000 ریال - 5 -0301-00-964-978 انتخاب
6- تاریخ سیستان: از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.74 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 100000 ریال - 8 -0300-00-964-978 انتخاب
7- تاریخ غزنویان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:حسن انوشه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.05 - 304 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 350 ریال - انتخاب
8- سلسله‌های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده: دوبروین - مولی - دیویی: 955 - 336 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -94-5996-964-978 انتخاب
9- تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: بخش اول
نويسنده:احسان یارشاطر ؛ نويسنده: بیکرمان ؛ نويسنده:ا. د. ه. بیوار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 852 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 321000 ریال - 6 -0023-00-964-978 انتخاب
10- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 8 -03-2671-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5