لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوازده مرد خشمگین "نمایشنامه"
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 812.54 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -0-96491-600-978 انتخاب
2- طوفان بر فراز خیابان سایکمور
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:سیروس ابراهیم‌زاده - قطره - دیویی: 812.54 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 0 -630-341-964-978 انتخاب
3- دوازده مرد خشمگین
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:داریوش مودبیان ؛ ويراستار:معصومه رحمتی - نشر قاب - دیویی: 812.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 0 -04-7798-964 انتخاب
4- دوازده
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:منیژه محامدی ؛ ويراستار:عاطفه نمکی - آوان - دیویی: 812.54 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 7 -1-98278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1