لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (19)
تالیف (37)
ترجمه (3)
تهران (39)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارسی هفتم پایه اول (دوره متوسطه اول)
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی - گل‌واژه - دیویی: 4fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 35000 ریال - 7 -998-482-964-978 انتخاب
2- باید عاشق شد و خواند: زندگی و شعر م. آزاد
نويسنده:محمد مفتاحی - ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 520 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 4 -932-380-964-978 انتخاب
3- فارسی نهم دوره اول متوسطه: سوال‌های طبقه‌بندی شده ویژه آمادگی امتحانات، ...
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی - گل‌واژه - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 5 -196-337-600-978 انتخاب
4- فارسی هشتم دوره اول متوسطه: جدیدترین سوال‌های طبقه‌بندی شده ویژه آمادگی امتحانات، ...
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی ؛ ويراستار:فریده بهمنی - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -122-337-600-978 انتخاب
5- فارسی هشتم دوره اول متوسطه
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی ؛ ويراستار:فریده بهمنی - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -122-337-600-978 انتخاب
6- پیامبر نامرسل (شرح کامل اسکندرنامه حکیم نظامی گنجوی)
به‌اهتمام:محمد مفتاحی ؛ شارح:سیروس نیرو - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 5 -574-374-964-978 انتخاب
7- فارسی هشتم دوره اول متوسطه
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 150000 ریال - 1 -318-337-600-978 انتخاب
8- فارسی نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی - گل‌واژه - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 70000 ریال - 9 -325-337-600-978 انتخاب
9- در یتیم (شرح کامل خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی) با شرح بیت‌های پیچیده
نويسنده:سیروس نیرو ؛ ويراستار:محمد مفتاحی - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 285000 ریال - 2 -575-374-964-978 انتخاب
10- فارسی نهم دوره اول متوسطه: سوال‌های طبقه‌بندی شده ویژه آمادگی امتحانات، ...
نويسنده:محمد مفتاحی ؛ نويسنده:زهرا طهماسبی‌نمینی - گل‌واژه - دیویی: 4fa0.76 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -196-337-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4