لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ بودجه‌بندی دروس آموزشی
نويسنده:جعفر سامخانیانی ؛ نويسنده:سیدعبدالله محبی - رسانه تخصصی - دیویی: 371.242 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 7 -191-293-600-978 انتخاب
2- تشویق چرا و چگونه: الگوی ساماندهی تشویق در مدرسه
نويسنده:منوچهر فضلی‌خانی ؛ نويسنده:عباسعلی مظفری ؛ نويسنده:سیدعبدالله محبی - رسانه تخصصی - دیویی: 379.652 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -25-2869-964-978 انتخاب
3- فرهنگ سیاست‌های اجرایی برنامه‌ی تعالی مدیریت مدرسه (EFQM)
نويسنده:جعفر سامخانیانی ؛ نويسنده:سیدعبدالله محبی - رسانه تخصصی - دیویی: 371.200955 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 7 -175-293-600-978 انتخاب
4- بازیهای پرورشی: ویژه دوره متوسطه
نويسنده:هاشمیه نصیرایی ؛ نويسنده:سیدعبدالله محبی ؛ نويسنده:محمدعلی امیری - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان یزد - دیویی: 371.337 - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -6034-04-964-978 انتخاب
5- یکصد استفتاء جدید (ویژه مدارس)
گردآورنده:سیدعبدالله محبی - مهر برنا - دیویی: 297.3422 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 1 -70-8982-964-978 انتخاب
6- جاذبه‌ها و مکان‌های فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزی
تهيه و تنظيم:عبدالله حیدرزاده ؛ تهيه و تنظيم:سیدعبدالله محبی ؛ تهيه و تنظيم:سیدنورالدین خرمشاهی - مدرسه - دیویی: 955.0043 - 136 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 9 -740-385-964 انتخاب
7- منابع آموزشی فعالیت‌های گروهی، اردو و بازدید دانش‌آموزی
تهيه و تنظيم:سیدعبدالله محبی ؛ تهيه و تنظيم:عباس رمضانی - مدرسه - دیویی: 371.890955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 2 -699-385-964 انتخاب
8- رویکرد مقایسه‌ای به جدیدترین استفتائات آموزشی - مدیریتی
به‌اهتمام:سیدعبدالله محبی ؛ به‌اهتمام:مسلم فتحی - عابد - دیویی: 297.3422 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 3 -603-364-964 انتخاب
9- مجموعه مقالات برگزیده فراخوان احصاء مصادیق (وجوه معروف و منکر) ساحت‌های تربیتی
به‌اهتمام:سیدعبدالله محبی ؛ به‌اهتمام:محمدعلی امیری - رسانه تخصصی - دیویی: 370.955 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 26000 ریال - 0 -13-5805-600-978 انتخاب
10- رویکردی نو در جلب مشارکت "ویژگی‌های مدیر مدرسه از دید دانش‌آموزان"
تهيه و تنظيم:اصغر تقی‌زاده‌شکیبا ؛ تهيه و تنظيم:سیدعبدالله محبی ؛ ويراستار:عبدالله حیدرزاده - وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، منادی تربیت - دیویی: 371.20120955 - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 5 -447-348-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2