لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (12)
تالیف (2)
ترجمه (19)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 59000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
2- مجموعه آزمونهای دستیاری و پرانترنی: دستیار برتر (از سال 1376 تا 1384) با پاسخ‌های تشریحی کامل منطبق با منابع امتحان دستیاری و پبش‌کارورزی...
گردآورنده:پوریا سعیدقاضی ؛ گردآورنده:گلاره امین‌اصنافی ؛ گردآورنده:امید شریفی - ارجمند - دیویی: 610.76 - 1160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 179000 ریال - 8 -91-5855-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 84000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
4- آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
نويسنده:وینی کومار ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی ؛ مترجم:امید گوران‌اوریمی - ارجمند - دیویی: 616.07 - 650 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 159000 ریال - 8 -190-496-964-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 808 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 46000 ریال - 4 -025-496-964 انتخاب
6- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 244 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 98000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
7- آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
نويسنده:وینی کومار ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی ؛ مترجم:امید گوران‌اوریمی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.07 - 648 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 179000 ریال - 8 -190-496-964-978 انتخاب
8- مجموعه آزمونهای دستیاری و پرانترنی دستیار برتر: 5323 تست از اسفند 76 تا اسفند 85 با پاسخ تشریحی
گردآورنده:گلاره امین‌اصنافی ؛ گردآورنده:ناصر سعادت - ارجمند - دیویی: 610.76 - 1232 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 298000 ریال - 9 -106-496-964-978 انتخاب
9- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 967 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 42000 ریال - 2 -026-496-964 انتخاب
10- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - دیویی: 611 - 297 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 61000 ریال - 4 -025-496-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3