لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه‌ی اقتصادی (مجموعه‌ی مقالات)
نويسنده:محمود متوسلی ؛ نويسنده:علی نیکونسبتی ؛ نويسنده:روح‌الله ابوجعفری - چشمه - دیویی: 658.4038 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 190000 ریال - 9 -668-229-600-978 انتخاب
2- حماسه‌پردازان
نويسنده:علیرضا پوربزرگ‌وافی ؛ ويراستار:علی رستمیان - ایران سبز - دیویی: 955.08430922 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 2 -20-7607-964 انتخاب
3- برای امنیت: لشکر 64 پیاده ارومیه در شمالغرب
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد ؛ ويراستار:علی رستمیان - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -38-7607-964 انتخاب
4- کنکاشی در روش‌شناسی اقتصاد
نويسنده:شیلا سی. داو ؛ مترجم:محمود متوسلی ؛ مترجم:علی رستمیان - جهاد دانشگاهی واحد تهران، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران - دیویی: 330.01 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 54000 ریال - 4 -009-133-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1