لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تذکره‌ الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 3 -03-8767-964 انتخاب
2- تذکره ‌الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 638 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 47000 ریال - 5 -02-8767-964 انتخاب
3- تذکره الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 696 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 5 -02-8767-964-978 انتخاب
4- تذکره الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 818 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2 -03-8767-964-978 انتخاب
5- پاداش زیارت امام حسین (ع)
گردآورنده:عباس محمدقلیان ؛ گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور - امام رئوف،نگار - دیویی: 297.7645 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -8-93470-600-978 انتخاب
6- تذکره الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 664 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 5 -02-8767-964-978 انتخاب
7- تذکره الشهداء
نويسنده:حبیب‌الله‌بن‌علی‌مدد کاشانی ؛ نويسنده:عباس محمدقلیان - شمس الضحی - دیویی: 297.9537 - 816 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 2 -03-8767-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1