لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده ارولوژی اسمیت 2008 به انضمام سوالات پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده ؛ زيرنظر:علی رازی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.6 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 95000 ریال - 4 -4-90931-600-978 انتخاب
2- چکیده ارولوژی اسمیت 2004
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده - نسل فردا - دیویی: 616.6 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 5 -50-7957-964 انتخاب
3- چکیده اورولوژی اسمیت 2004: به انضمام سوالات پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ نويسنده:دونالدریجوی اسمیت - نسل فردا - دیویی: 616.6 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 29000 ریال - 2 -50-7957-964-978 انتخاب
4- آشنایی با سنگ‌های ادراری و روش‌های پیشگیری و درمان آنها
زيرنظر:علی رازی ؛ زيرنظر:هادی کاظمی - میرماه - دیویی: 616.622 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 14500 ریال - 4 -021-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1