لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (2)
تالیف (23)
ترجمه (2)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصیبت‌نامه به نثر روان فارسی
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ بازنويسي:زینب عرب‌نژاد ؛ مقدمه:اسحاق طغیانی - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa8.862 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 9 -07-6978-600-978 انتخاب
2- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 215000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
3- نظام جامع مالی و نرم‌افزار یکپارچه مالی و اداری کمیته امداد امام خمینی (ره): پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مالی و اداری
طراح:محمدرضا پورشجاع ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - نگاه دانش - دیویی: 955.08406 - 104 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 7 -195-157-964-978 انتخاب
4- وامق و عذرا
نويسنده:محمدصادق نامی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب افضلی - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -57-6978-600-978 انتخاب
5- نل و دمن
نويسنده:ابوالفضل‌بن‌مبارک فیضی‌دکنی ؛ بازنويسي:معصومه امینیان ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -71-6978-600-978 انتخاب
6- هفت پیکر به‌ نثر روان فارسی
نويسنده:فاطمه سمیعی ؛ مقدمه:غلامحسین شریفی‌ولدانی ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - شرکت اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa1.23 - 424 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 170000 ریال - 6 -6-92845-600-978 انتخاب
7- گل و نوروز
مقدمه:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان ؛ اقتباس گر:زینب عرب‌نژاد - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 185000 ریال - 8 -62-6978-600-978 انتخاب
8- راهنمای خواندن متون انگلیسی عمومی
مترجم:سیده‌زیبا بهروز - جاودانه - دیویی: 428.64 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 2 -03-2573-964 انتخاب
9- خورشید و مهپاره
نويسنده:محمدسعید طبیب‌قمی ؛ بازنويسي:زهرا جعفری ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -73-6978-600-978 انتخاب
10- نوآوری آموزشی در مدارس ایران و جهان (با رویکرد مطالعات تطبیقی)
نويسنده:حیدر تورانی ؛ نويسنده:امیر آقایی ؛ ويراستار:عیسی ابراهیم‌زاده - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.3 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 140000 ریال - 2 -0531-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3