لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (35)
تالیف (47)
ترجمه (6)
تهران (51)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
2- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
3- درسنامه احیاء نوزاد
نويسنده:گری‌ام. واینر ؛ مترجم:محمد حیدرزاده ؛ مترجم:عباس حبیب‌الهی - شرکت ایده‌پردازان فن و هنر - دیویی: 615.8043 - 276 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2 -73-2559-964-978 انتخاب
4- قدم نو رسیده مبارک
نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:ناهید عزالدین‌زنجانی - پژواک آرمان - دیویی: 618.4 - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 285000 ریال - 2 -4-91220-600-978 انتخاب
5- بازی‌هایی برای توانمندی شیرخواران
نويسنده:عباس حبیب‌الهی ؛ نويسنده:سیف‌اله حیدرآبادی ؛ نويسنده:محمد حیدرزاده - پژواک آرمان - دیویی: 155.422 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 80000 ریال - 0 -3-92307-600-978 انتخاب
6- راهنمای جامع مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم
نويسنده:الهام طلاچیان ؛ نويسنده:علی بیداری ؛ نويسنده:سیدحامد برکاتی - اندیشه ماندگار - دیویی: 613.0432 - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -15-6782-600-978 انتخاب
7- برنامه کشوری مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان: راهنمای مراقبان نوزاد
نويسنده:زهرا اسکندری ؛ نويسنده:محمد حیدرزاده ؛ نويسنده:پریسا محققی - شرکت ایده‌پردازان فن و هنر - دیویی: 618.92011 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 5 -72-2559-964-978 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای فرزندپروری
نويسنده:ژینوس آروند ؛ نويسنده:بهروز جلیلی ؛ نويسنده:عباس حبیب‌الهی - پژواک آرمان - دیویی: 649.1 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 100000 ریال - 7 -4-92307-600-978 انتخاب
9- نظام مراقبت و پیگیری شیرخواران پرخطر مرخص شده از بخش مراقبت ویژه نوزادان
نويسنده:بهزاد جدیری ؛ نويسنده:فروزان اکرمی ؛ نويسنده:محمد حیدرزاده - شرکت ایده‌پردازان فن و هنر - دیویی: 618.92011 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -47-2559-964-978 انتخاب
10- روش‌هایی برای شکوفایی استعداد کودکان 0 تا 5 سال
نويسنده:الیزابت تومبلی ؛ نويسنده:جینجر فینک ؛ مترجم:محمدرضا زرکش - تبلور - دیویی: 155.40287 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 72000 ریال - 2 -83-5580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6