لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (21)
تالیف (46)
ترجمه (3)
تهران (48)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نت‌نویسی و اجرای موسیقی ایرانی)
نويسنده:شهاب منا - سرود - دیویی: 780.148 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 160000 ریال - 9 -33-8626-964-978 انتخاب
2- درآمد دوم: آهنگ‌سازی بر اساس اوزان قدیم و ردیف
نويسنده:ژان دورینگ ؛ ويراستار:شهاب منا - عارف - دیویی: 789.162 - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - انتخاب
3- آوای دف: نگاهی دیگر به آموزش دف‌نوازی
نويسنده:مهدی غلامی ؛ ويراستار:کمند مرادی ؛ ويراستار:شهاب منا - موسیقی عارف - دیویی: 789.67 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 350000 ریال - 1 -59-802613-0-979 انتخاب
4- خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی در دوازده جلسه
نويسنده:میرسعید حسینی‌پناه ؛ ويراستار:شهاب منا - میرسعید حسینی‌پناه - دیویی: 789 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 3 -145-69850-0-979 انتخاب
5- دشیفراژ: (دیدخوانی) برای ویولن (کتاب اول)
نويسنده:جان کمبر ؛ نويسنده:راجر اسمیت ؛ مترجم:ایمان فخر - فرهنگ و موسیقی - دیویی: 787.2 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 9 -0-9014581-0-979 انتخاب
6- آوای دف: نگاهی دیگر به آموزش دف‌نوازی
نويسنده:مهدی غلامی ؛ ويراستار:کمند مرادی ؛ ويراستار:شهاب منا - موسیقی عارف - دیویی: 789.67 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 350000 ریال - 1 -59-802613-0-979 انتخاب
7- آموزش سیبلیوس (به انضمام روش نت‌نویسی و اجرای موسیقی ایرانی)
نويسنده:شهاب منا - سرود - دیویی: 780.148 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 250000 ریال - 0 -36-8626-964-978 انتخاب
8- آوای دف: نگاهی دیگر به آموزش دف‌نوازی
نويسنده:مهدی غلامی ؛ ويراستار:کمند مرادی ؛ ويراستار:شهاب منا - موسیقی عارف - دیویی: 789.67 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 350000 ریال - 1 -59-802613-0-979 انتخاب
9- چیچک: تنظیم دوصدایی تصنیف‌ها و ترانه‌های قدیمی و معاصر برای سنتور
نويسنده:سجاد سعیدی ؛ ويراستار:شهاب منا - خنیاگر - دیویی: 789.74 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -3-9014600-0-979 انتخاب
10- ضربی‌های حبیب سماعی بر اساس اجرای مجید کیانی
نويسنده:شهاب منا ؛ نويسنده:مجید کیانی - خنیاگر - دیویی: 789.74 - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 9 -5-9014593-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5