لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (19)
تالیف (25)
ترجمه (29)
تهران (52)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از زبان داریوش! ...
نويسنده:هایده‌ماری کخ ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - کارنگ - دیویی: 955.016 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 75000 ریال - 3 -4-90380-964 انتخاب
2- همنشینی رنگ‌ها "7" رنگ‌ها را درست بشناسیم، درست انتخاب کنیم، درست بسازیم و درست به کار بریم
نويسنده:فریال دهدشتی‌شاهرخ ؛ نويسنده:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 701.85 - 300 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 125000 ریال - 8 -69-6730-964 انتخاب
3- کارهای شیشه
گردآورنده:ناصر خلیلی ؛ نويسنده:بزیل‌ویلیام رابینسون ؛ نويسنده:تیم استنلی - کارنگ - دیویی: 709.17671 - 236 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 5 -79-6730-964 انتخاب
4- مگر این پنج روزه ... (سعدی آخرالزمان) باز خوانی انتقادی مقدمه‌ی گلستان
نويسنده:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 8fa1.31 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 5 -3-90380-964 انتخاب
5- همنشینی رنگ‌ها "2" راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگ‌ها
نويسنده:براید ولان ؛ مترجم:فریال دهدشتی‌شاهرخ ؛ مترجم:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 701.85 - 184 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - 3 -18-6730-964 انتخاب
6- افسانه‌های ترکستان شوروی (افسانه‌های مردم ازبکستان)
به‌اهتمام:ناصر پورپیرار ؛ به‌اهتمام:برزین آذرمهر - بنیان اندیشی شرق میانه - دیویی: 398.2 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 5 -8-97791-600-978 انتخاب
7- ابزارآلات جنگ
نويسنده:دیوید الکساندر ؛ مترجم:غلامحسین علی‌مازندرانی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - کارنگ - دیویی: 754.619927 - 194 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 250000 ریال - 2 -63-6730-964-978 انتخاب
8- از زبان داریوش ! ...
نويسنده:هایده‌ماری کخ ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 955.016 - 364 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1384 - 50000 ریال - 3 -4-90380-964 انتخاب
9- از زبان داریوش
نويسنده:هایده‌ماری کخ ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 955.016 - 364 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 3 -4-90380-964 انتخاب
10- از زبان داریوش
نويسنده:هایده‌ماری کخ ؛ مترجم:پرویز رجبی ؛ ويراستار:ناصر پورپیرار - نشر کارنگ - دیویی: 955.016 - 364 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1379 - 25000 ریال - 3 -4-90380-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6