لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - دیویی: 611 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 199000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
2- کلیات چشم‌پزشکی ووگان - آسبوری
نويسنده:پل ریوردان-ایوا ؛ نويسنده:جان پی.ویچر ؛ مترجم:علیرضا کشتکارجعفری - کتاب ارجمند - دیویی: 617.70076 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 136000 ریال - 1 -5-90931-600-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 229000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
4- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 244 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 98000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 611 - 240 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 118000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - دیویی: 611 - 294 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 98000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 611 - 304 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 118000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1