لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده ارولوژی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:مراد علیزاده ؛ مترجم:حمید زعیم‌کهن - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.6 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 17500 ریال - 964-460-380-X انتخاب
2- اورولوژی عمومی اسمیت 2000
ويراستار:امیل تاناگو ؛ مترجم:حمیدرضا شامخی ؛ مترجم:محمدرضا جوانشیر - سماط - دیویی: 616.6 - 820 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 79000 ریال - 9 -10-5789-964 انتخاب
3- مروری جامع بر ارولوژی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:رامین خدام ؛ مترجم:فرهت فرخی - نشر دیباج - دیویی: 616.6 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 39500 ریال - 5 -7-91980-964 انتخاب
4- مروری جامع بر ارولوژی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:رامین خدام ؛ مترجم:فرهت فرخی - نشر دیباج - دیویی: 616.6 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 39500 ریال - 5 -7-91980-964 انتخاب
5- مروری جامع بر ارولوژی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:فرهت فرخی ؛ مترجم:رامین خدام - دیباج - دیویی: 616.6 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 59500 ریال - 1 -7-91980-964-978 انتخاب
6- اورولوژی عمومی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک.وی.مک آینج ؛ مترجم:حمید جزایری - موسسه علمی آینده‌سازان - دیویی: 616.6 - 794 صفحه - وزیری - چاپ 13 سال 1371 - 6500 ریال - انتخاب
7- چکیده ارولوژی اسمیت
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:دونالدریجوی اسمیت ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.6 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 19500 ریال - 964-460-380-X انتخاب
8- اورولوژی اسمیت 2004 به همراه سوالات پره‌انترنی، دستیاری، به صورت طبقه‌بندی شده
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ مترجم:محمد آیتی‌فیروزآبادی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 616.6 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 32000 ریال - 5 -80-8154-964 انتخاب
9- چکیده اورولوژی اسمیت 2004
نويسنده:امیل تاناگو ؛ نويسنده:جک مک‌آنینچ ؛ مترجم:سیدرضا حسینی - پارسیان دانش - دیویی: 616.6 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 6 -24-8773-964 انتخاب
10- چکیده ارولوژی اسمیت 2008 به انضمام سوالات پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:امیل تاناگو ؛ مترجم:امیرابراهیم صفرزاده ؛ زيرنظر:علی رازی - کتاب ارجمند - دیویی: 616.6 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 95000 ریال - 4 -4-90931-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3