لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (15)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار با کودک بیش فعال 3 سال تا 18 سال
نويسنده:فریده حسنی‌سعدی ؛ ويراستار:بهنام قربانی - تیزهوشان برتر - دیویی: 618.928589 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 31000 ریال - 7 -26-6601-600-978 انتخاب
2- جینقلی، فینقلی، حیف نون
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ ويراستار:بهنام قربانی ؛ ويراستار:فرزان کمالی - تیزهوشان برتر،خیام آزمون - دیویی: 8fa7.62 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 40000 ریال - 6 -2-92373-600-978 انتخاب
3- شعبده‌بازی علمی (1)
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ نويسنده:حسن اسلامی‌راد ؛ ويراستار:بهنام قربانی - تیزهوشان برتر - دیویی: 793.8 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 70000 ریال - 7 -5-92373-600-978 انتخاب
4- جدول سودوکو: دیکته سال دوم دبستان: هوش و خلاقیت کودکان
نويسنده:بهنام قربانی ؛ نويسنده:فاطمه جعفری ؛ ويراستار:حمیدرضا ذوقی - تیزهوشان برتر - دیویی: 4fa1 - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -36-6601-600-978 انتخاب
5- مربع‌های جادویی (وقفی) و مربع‌های افسونگر: هوش و خلاقیت کودکان
نويسنده:بهنام قربانی - تیزهوشان برتر - دیویی: 511.64 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 9 -35-6601-600-978 انتخاب
6- مشاهیر ایران و جهان
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ نويسنده:سیدرضا ارجمندی ؛ ويراستار:بهنام قربانی - کانون علوم خطیب،تیزهوشان برتر - دیویی: 920.02 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 20000 ریال - 9 -14-6002-600-978 انتخاب
7- جدول سودوکو: دیکته سال سوم دبستان: هوش و خلاقیت کودکان
نويسنده:بهنام قربانی ؛ نويسنده:فاطمه جعفری ؛ ويراستار:حمیدرضا ذوقی - تیزهوشان برتر - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 3 -37-6601-600-978 انتخاب
8- جینقلی، فینقلی، حیف نون
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ ويراستار:بهنام قربانی ؛ ويراستار:فرزان کمالی - تیزهوشان برتر،خیام آزمون - دیویی: 8fa7.62 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -2-92373-600-978 انتخاب
9- مشاهیر ایران و جهان
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ ويراستار:بهنام قربانی ؛ زيرنظر:فاطمه جعفری - تیزهوشان برتر - دیویی: 920.02 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -31-6601-600-978 انتخاب
10- جدول سودوکو: دیکته سال دوم دبستان: هوش و خلاقیت کودکان
نويسنده:بهنام قربانی ؛ نويسنده:فاطمه جعفری ؛ ويراستار:حمیدرضا ذوقی - تیزهوشان برتر - دیویی: 4fa1 - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 6 -36-6601-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4