لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (97)
تالیف (100)
ترجمه (20)
تهران (0)
شهرستان (120)
كودك و نوجوان (105)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمات روزمره زبان انگلیسی (در سفر) مقدماتی تا پیشرفته
نويسنده:مجید عاقله ؛ نويسنده:مصطفی عاقله - آریا نوین - دیویی: 428.24 - 396 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -4-91322-600-978 انتخاب
2- خاله سوسکه
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -31-5951-600-978 انتخاب
3- مکالمات روزمره زبان انگلیسی (در سفر) مقدماتی تا پیشرفته
نويسنده:مجید عاقله ؛ نويسنده:مصطفی عاقله - آریا نوین - دیویی: 428.24 - 392 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 35000 ریال - 9 -4-91322-600-978 انتخاب
4- سبزیجات
شاعر:مجید عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 0 -08-7957-600-978 انتخاب
5- خاله سوسکه
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 50000 ریال - 8 -31-5951-600-978 انتخاب
6- حیوانات اهلی
شاعر:مجید عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 250000 ریال - 9 -05-7957-600-978 انتخاب
7- کدو قلقله‌زن
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 50000 ریال - 6 -35-5951-600-978 انتخاب
8- حسن کچل
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 45000 ریال - 3 -52-5951-600-978 انتخاب
9- آشنایی با مشاغل: جک پلیس
نويسنده:میتر مت ؛ مترجم:مجید عاقله - آریا نوین - دیویی: 813.54 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -01-5951-600-978 انتخاب
10- خاله سوسکه
نويسنده:مجید عاقله ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - آریا نوین - دیویی: 398.2 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 27000 ریال - 8 -31-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12