لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باخ، بتهوون و باقی بروبچه‌ها: تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مترجم:پیام روشن ؛ مقدمه:آنتونی برجس - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 780.92 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 2 -14-8772-964-978 انتخاب
2- باقی قضایای تاریخ موسیقی: حرف‌های بیشتری درباره‌ی تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود.
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ نويسنده:دیویدسی. دانلد ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.0398 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 3 -20-8772-964-978 انتخاب
3- تاریخ موسیقی: آن طور که باید تدریس شود (باخ، بتهوون، و باقی بروبچه‌ها)
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مترجم:مهستی بصیر ؛ مترجم:تیسافرن میرفخرایی - کندوکاو - دیویی: 780.92 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -06-6363-600-978 انتخاب
4- باخ، بتهوون و باقی بر و بچه‌ها: تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مقدمه:آنتونی برجس ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.92 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 27000 ریال - 2 -14-8772-964 انتخاب
5- باقی قضایای تاریخ موسیقی: حرف‌های بیشتری درباره‌ی تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود.
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ نويسنده:دیویدسی. دانلد ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 780.0398 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 27000 ریال - 3 -20-8772-964-978 انتخاب
6- باخ، بتهوون و باقی بروبچه‌ها: تاریخ موسیقی آن‌گونه که باید آموخته شود
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مترجم:پیام روشن ؛ مقدمه:آنتونی برجس - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 780.92 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -14-8772-964-978 انتخاب
7- تاریخ موسیقی: آن طور که باید تدریس شود (باخ، بتهوون، و باقی بروبچه‌ها)
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مترجم:مهستی بصیر ؛ مترجم:تیسافرن میرفخرایی - کندوکاو - دیویی: 780.92 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 6 -06-6363-600-978 انتخاب
8- تاریخ موسیقی: آن طور که باید تدریس شود (باخ، بتهوون، و باقی بروبچه‌ها)
نويسنده:دیویدویلیام باربر ؛ مترجم:مهستی بصیر ؛ مترجم:تیسافرن میرفخرایی - کندوکاو - دیویی: 780.92 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 210000 ریال - 6 -06-6363-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1