لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (5)
تهران (3)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - قلم مکنون،گنج عرفان،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 8 -10-6061-600-978 انتخاب
2- فرهنگ تربیت جوان: راه‌کارهای تربیت جوان موفق از دیدگاه اسلام، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی
نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - روضه العباس - دیویی: 297.644 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 6 -24-6431-600-978 انتخاب
3- نهضت جاودانه حسینی: پژوهشی در علل جاودانگی و ماندگاری نهضت الهی امام حسین (ع)
نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - روضه العباس - دیویی: 297.9534 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 2 -19-6431-600-978 انتخاب
4- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - قلم مکنون،گنج عرفان،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 0 -38-2527-964-978 انتخاب
5- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یکسالگی تا سن نوجوانی
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ مترجم:سهیر مطیعی‌طالقانی - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 8 -081-111-600-978 انتخاب
6- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - یاران قلم،گنج عرفان،ابتکار دانش - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 4 -38-2545-964-978 انتخاب
7- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یکسالگی تا سن نوجوانی
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ مترجم:سهیر مطیعی‌طالقانی - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 33000 ریال - 8 -081-111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1