لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (4)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرزند دلخواه من (انتخاب جنسیت کودک)
نويسنده:ماری هوتییه ؛ نويسنده:رونی سیف ؛ مترجم:ابتسام صراف - یاران قلم،نسیم کوثر،ولی - دیویی: 613.94 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 37000 ریال - 1 -39-2545-964-978 انتخاب
2- خانه جانوران
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:امیرحسین بنکدار ؛ ويراستار:علی‌اکبر خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591.564 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 26000 ریال - 7 -807-432-964-978 انتخاب
3- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - قلم مکنون،گنج عرفان،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 0 -38-2527-964-978 انتخاب
4- خانه جانوران
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:امیرحسین بنکدار ؛ ويراستار:علی‌اکبر خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591.564 - 42 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 40000 ریال - 7 -807-432-964-978 انتخاب
5- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - یاران قلم،گنج عرفان،ابتکار دانش - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 4 -38-2545-964-978 انتخاب
6- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یکسالگی تا سن نوجوانی
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ مترجم:سهیر مطیعی‌طالقانی - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 8 -081-111-600-978 انتخاب
7- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یک سالگی تا سن نوجوانی از گفته‌ مادربزرگها تا نظرات متخصصین
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ نويسنده:سهیر مطیعی‌طالقانی - قلم مکنون،گنج عرفان،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 8 -10-6061-600-978 انتخاب
8- فرزند دلخواه من (دختر یا پسر)
نويسنده:ماری هوتییه ؛ نويسنده:رونی سیف ؛ مترجم:ابتسام صراف - ابتکار دانش،گنج عرفان،یاران قلم،انسان امروز - دیویی: 613.94 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 40000 ریال - 6 -085-111-600-978 انتخاب
9- سلامت کودکم: رژیم غذایی کودک از یکسالگی تا سن نوجوانی
نويسنده:ناتالی ژوپیتر ؛ نويسنده:بریژیت میری ؛ مترجم:سهیر مطیعی‌طالقانی - ابتکار دانش،گنج عرفان،قلم مکنون،یاران قلم - دیویی: 649.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 33000 ریال - 8 -081-111-600-978 انتخاب
10- فرزند دلخواه من (دختر یا پسر)
نويسنده:ماری هوتییه ؛ نويسنده:رونی سیف ؛ مترجم:ابتسام صراف - ابتکار دانش،گنج عرفان،یاران قلم،انسان امروز - دیویی: 613.94 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 40000 ریال - 6 -085-111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1