لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (9)
تالیف (90)
ترجمه (2)
تهران (92)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه
نويسنده:سوده رازقی‌جهرمی ؛ نويسنده:حسین ایمانی ؛ نويسنده:علی یزدی‌نژاد - میرماه - دیویی: 616.61 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 32000 ریال - 0 -199-333-600-978 انتخاب
2- پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد آموزشی
نويسنده:زهرا صفوی‌بیات ؛ نويسنده:کاظم نجفی ؛ زيرنظر:پیرحسین کولیوند - میرماه - دیویی: 610.73 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 82500 ریال - 4 -104-333-600-978 انتخاب
3- دفترچه ثبت PT برای مصرف‌کنندگان وارفارین
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 615.19 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 1 -204-333-600-978 انتخاب
4- راهنمای چکاپ دوره‌ای سلامت برای همگان
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 614 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 5 -277-333-600-978 انتخاب
5- نیکا و درخت خرمالو
نويسنده:فرح روزی‌طلب ؛ ويراستار:پژمان واسعی ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه، کتاب‌های میرکا - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 500000 ریال - 8 -388-333-600-978 انتخاب
6- راهنمای سلامت در مسافرت‌های هوایی
نويسنده:علی یزدی‌نژاد ؛ نويسنده:سیدرمضان محسن‌پور ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 613.68 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 24000 ریال - 1 -233-333-600-978 انتخاب
7- حفاظت از شنوایی در محیط کار
نويسنده:کیوان کرمی‌فر ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 617.8 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -180-333-600-978 انتخاب
8- خطرات استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی
نويسنده:علی یزدی‌نژاد ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 363.125 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 18000 ریال - 2 -335-333-600-978 انتخاب
9- بهداشت روان کودکان در زمان بحران همه‌گیری بیماری کرونا
نويسنده:مهدیه صالحی ؛ نويسنده:سعیده شیردل ؛ نويسنده:میترا حکیم‌شوشتری - میرماه - دیویی: 155.407 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 80000 ریال - 8 -391-333-600-978 انتخاب
10- اضطراب‌زدایی از جامعه ایرانی
نويسنده:علی گرجی ؛ گرافيست:حسن حسینی‌روندی ؛ گرافيست:مهدیه ناظم‌زاده - میرماه - دیویی: 152.46 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 148000 ریال - 6 -238-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10