لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (9)
تالیف (5)
ترجمه (13)
تهران (1)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشخیص بیماریهای گیاهی
نويسنده:روبرت‌برلی استریتز ؛ مترجم:بهروز جعفرپور ؛ مترجم:ماهرخ فلاحتی‌رستگار - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 632 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 7200 ریال - انتخاب
2- راهنمای کامل مبارزه با آفات: به روشهای شیمیایی و غیر شیمیایی
نويسنده:جرج ویر ؛ مترجم:غلامرضا جمسی ؛ ويراستار:بهروز جعفرپور - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 632.9 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 16200 ریال - 2 -9-90576-964 انتخاب
3- ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
نويسنده:دیوید واکی ؛ مترجم:بهروز جعفرپور ؛ مترجم:بیتا جعفرپور - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 28000 ریال - 8 -041-386-964 انتخاب
4- ویروئیدها (کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی)
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 9 -162-386-964-978 انتخاب
5- ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
نويسنده:دیوید واکی ؛ مترجم:بهروز جعفرپور ؛ مترجم:بیتا جعفرپور - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 8 -041-386-964 انتخاب
6- مدیریت بیماری‌ها و آفات گندم
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:ناصر بیک‌زاده ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 632.3 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -217-324-964-978 انتخاب
7- بیماری‌های باکتریایی گندم: مفاهیم و روش‌های مدیریت بیماری
نويسنده:اتین دویلر ؛ نويسنده:لئوپولد فوکی‌وسکی ؛ نويسنده:کالوس رودلف - نوروزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دیویی: 622.119 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 47000 ریال - 7 -267-151-964-978 انتخاب
8- ویروئیدها: کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 77000 ریال - 9 -162-386-964-978 انتخاب
9- ‌بیمارگرهای خاکزی گیاهی: مدیریت بیماریها به وسیله عنصرهای پرمصرف و کم‌مصرف
نويسنده:آرتور انگلهارد ؛ مترجم:غلامحسین حق‌نیا ؛ ويراستار:بهروز جعفرپور - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.3 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 9 -046-386-964 انتخاب
10- ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
نويسنده:دیوید واکی ؛ مترجم:بهروز جعفرپور ؛ مترجم:بیتا جعفرپور - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 65000 ریال - 8 -041-386-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2