لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله اعلام الهدی و عقیده ارباب‌التقی
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مترجم:فاطمه ابوالقاسمی ؛ مترجم:مرضیه نوری‌صفت(نورا) - مهر امیرالمومنین (ع) - دیویی: 297.42 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -313-159-964-978 انتخاب
2- یک ماه برای همیشه: سردار شهید حسن قربانی به روایت: اشرف شیشه‌گر
نويسنده:فاطمه ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهری‌السادات معرک‌نژاد - ستارگان درخشان - دیویی: 955.0843092 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 14000 ریال - 0 -21-6098-600-978 انتخاب
3- یک ماه برای همیشه: سردار شهید حسن قربانی به روایت: اشرف شیشه‌گر
نويسنده:فاطمه ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهری‌السادات معرک‌نژاد - ستارگان درخشان - دیویی: 955.0843092 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 14000 ریال - 0 -21-6098-600-978 انتخاب
4- یک ماه برای همیشه: سردار شهید حسن قربانی به روایت: اشرف شیشه‌گر
نويسنده:فاطمه ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهری‌السادات معرک‌نژاد - ستارگان درخشان - دیویی: 955.0843092 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 30000 ریال - 0 -21-6098-600-978 انتخاب
5- یک ماه برای همیشه: سردار شهید حسن قربانی به روایت اشرف شیشه‌گر
نويسنده:فاطمه ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهری‌السادات معرک‌نژاد - ستارگان درخشان - دیویی: 955.0843092 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 0 -21-6098-600-978 انتخاب
6- یک ماه برای همیشه: سردار شهید حسن قربانی به روایت: اشرف شیشه‌گر
نويسنده:فاطمه ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهری‌السادات معرک‌نژاد - ستارگان درخشان - دیویی: 955.0843092 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -21-6098-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1