لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبایی‌شناسی و سیاست
نويسنده:محمدتقی قزلسفلی ؛ ويراستار:صادق بردبار - دانشگاه مازندران - دیویی: 111.85 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 1 -14-6545-600-978 انتخاب
2- متابولیسم (نگاه اجمالی)
نويسنده:کارول‌جین کافی ؛ مترجم:مریم مهاجرانی ؛ ويراستار:صادق بردبار - دانشگاه مازندران - دیویی: 612.39 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 5 -89-2571-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1